E- böcker och dikter från Förlaget Lasse T Laine på det nya vetenskapsparadigmets grund.

Filosofen och författaren, VD och ägaren för Förlaget Lasse T Laine publicerar här sina eböcker.

Han skriver i sin novell trilogi och dikter om kärleken, familjelivet, skilsmässokänslor ; om sin frustration och kamp som alternativtänkare för ett nytt vetenskapsparadigm  för att söka kunskap om verkligheten och människan i sin strävan att kunna förklara den såväl experimentella som den spontana psi forskningens empiriska data vilka ifrågasätter våra gängse teorier om Rummet, Tiden och om oss själva. 

Besök och bekanta Dig med hans lågmälda och reflekterande prosa, men även hans passionerade dikter, eller faktaböcker med annorlunda frågor och frågeställningar. Det som är svårast och sällsyntast i vetenskap och ofta upplevs som farligt eller obekvämt ävenom sådant öppnar nya horisont för hopp och framtid såväl på personlig , grupp och samhälle och  global gemenskapsnivå.

Lasse T Laine

Uppsala, Sverige

Lasse T Laine

filosof- samhällsvetare, entreprenör, författare

Förlaget Lasse T Laine (aka Vidorg Publishing) ingår i Vidorg- gruppen av fyra småföretag i Uppsala, Sverige

Dess målgrupp är främst nyfikna, samhällsmedvetna läsare, beslutspersoner inom företag, organisationer, myndigheter samt i politik och forskning, vilka är öppna för nya tankar och framtidsutsikter eller global förnyelse på en alternativ verklighets- och människosyn grund.